Vi kan e-handel.

Vi vet at systemintegrasjon er en omstillingsprosess som kan være smertefull og langdryg.
Vi har vært på begge sider av bordet i mange år og har kjent forretningsbehovene på kroppen. Det mener vi gjør oss unike til å sitte i en rådgivende posisjon.

Frykt for det ukjente har vi hjulpet mange med å overkomme. Frykt er ofte en fartsdump mange ikke kommer forbi og som blir et hinder for videre vekst og dermed tapte muligheter. Verre enn tapte muligheter, er at selskap i en slik situasjon gjør sine konkurrenter sterkere fordi man ikke fighter på de samme arenaene.
Det kan du ikke leve med.

Ecommerce readiness
I mangel av et godt norsk uttrykk tyr vi til engelsk. Ecommerce readiness er for oss å hjelpe flinke folk med å lykkes med salg i digitale kanaler, og dette er kjernen i våre tjenester. Det kan dreie seg om alt fra systemsamspill på IT-nivå til menneske resurser og organisering. Krav til system og mennesker må dokumenteres, slik at man kjøper rett kompetanse til rett tid.

  • Automatisering
  • Kravspesifisering
  • Prosesser og rutiner
  • Kanalsamspill
  • Systemintegrasjon
  • Brukeropplevelse
  • Digital synlighet
  • Konverteringsrate …

alle er ord og begrep vi lever godt med.
Vi tror sterkt på at det er mer viktig å vite hva man takker nei til, som det er å vite hva man takker ja til.
Vi er agile. Enkle å ha med å gjøre. Og brenner for deg som kunde.
Vi er ikke redde for å utfordre og har et overordnet mål om å være en medspiller som hjelper med å iverksette de gode ideene til handling.

Tenk stort. Begynn smått. Skalèr fort.

Kategorier: TJENESTER